328853404_ef48b1d880

מאבקה של קשישה סיעודית במוסד לביטוח לאומי

זהו סיפורה של אימי, קשישה סיעודית, שמצאה את עצמה נאבקת בבירוקרטיה של המוסד לביטוח לאומי, קשישה חסרת כוחות מול המנגנון העצום של המוסד לביטוח לאומי.

על מה המאבק? על זכותה לקבל עזרה מהמדינה, עזרה להתקיים בכבוד.

מזה שנים, המוסד לביטוח לאומי הכיר באימי כסיעודית חלקית, אחת הזכאית לעזרה מטעמם, של כ- 4 שעות בשבוע. מה תעשה בשאר השבוע? שתסתדר.

הבעיה העיקרית של אימי, נפילות חוזרות ונשנות, מה שהפך כל יציאה מהבית לסכנת נפשות.
מעבר לזה, גם השהות לבד בבית הפכה למסוכנת.
לפחות פעם בשבוע התקשרה אלי בקול מדוכדך וסיפרה לי שהיא על הרצפה ללא יכולת לקום.
פעם אחר פעם מצאתי עצמי עוזב הכל ודוהר לביתה על מנת לפתוח את הדלת לצוות הרמה שיסייע לה לקום. חיים לא פשוטים עבורה ועבור משפחתה.

כמה פעמים הוגשו בקשות למוסד לביטוח לאומי, כשבקשתה של אימי היתה פשוטה:
הכירו בי כסיעודית מלאה ואפשרו לי לקבל רשיון העסקה לעובדת זרה שתשהה איתי, תשמור עלי ותסייע לי.
האם אימי ביקשה מהמוסד לביטוח לאומי לממן את משכורתה של העובדת? לא.
היא רק ביקשה לקבל רשיון שיאפשר לה להעסיק עובדת שכזאת כחוק, אך לשווא.

פעם אחר פעם נשלחה מטעם המוסד לביטוח לאומי אחות שביצעה בדיקות תפקוד משפילות.
באחת הבדיקות ביקשה היא מאימי שתראה לה כיצד היא מפעילה את המיקרוגל.
אין בעיה להפעיל את המיקרוגל, גם לא לאימי.
כמובן שלאחר בדיקות אלו היא קבעה שאימי איננה סיעודית דיה על מנת לקבל רשיון העסקה לעובדת זרה.
אך באחד הימים כשמצאתי את אימי שכובה על גבה על הרצפה ללא יכולת לקום לאחר עוד נפילה, שאלתי את עצמי האם האחות מטעם הביטוח הלאומי היתה מצליחה להפעיל את המיקרוגל בעת שהיא שכובה על גבה על הרצפה במצב דומה.
אגב, אימי נפלה באותו יום לאחר שחיממה מנת אוכל במיקרוגל בהצלחה.
אימי אכן יודעת ומסוגלת להפעיל מיקרוגל, כך שהאחות יכלה לסמן סימן "עובר" ברשימת הבדיקות שלה.

כל המשפחה חשה חסרת אונים מול המנגנון האדיר של המוסד לביטוח לאומי.

עד שעלה הרעיון להתייעץ עם עורך דין ביטוח לאומי, אחד הבקיא בהתנהלות המוסד לביטוח לאומי ויודע להתמודד עם פקידי הביטוח הלאומי בשפתם ובגובה העיניים.
העורך דין המליץ למשפחה להגיש ערעור על ההחלטות הקודמות ולאחר זימון לועדת ערר ייעץ עורך דין ביטוח לאומי כיצד להופיע בפני הועדה, מה לומר, כיצד להוכיח את מה שרצינו להוכיח, אלו מסמכים להמציא ועוד.

תודות לעזרת העורך דין ביטוח לאומי, התקבל הערר ואימי קיבלה רשיון העסקה לעובדת זרה.