499735601_0cd9cfc30b

תאונת עבודה – כיצד לנהוג?

תאונת עבודה עלולה להתרחש בנסיבות הכי בלתי צפויות.

יוצאים בבוקר בריאים ומאושרים לעבודה, קורה אירוע בלתי צפוי ומתרחשת תאונת עבודה שיכולות להיוטת לה לעיתים השלכות חמורות וארוכות טווח.

תאונות עבודה מתרחשות לא רק במקומות עבודה ובסוגי עיסוק מסוכנים.
אין צורך להיות עובד בניין העומד על פיגום בגובה 8 קומות, על מנת לחוות תאונת עבודה.
גם פקיד, שלכאורה האירוע המסוכן ביותר שעלול לפקוד אותו מתייחס לעט הנופל על האצבע, יכול למצוא עצמו מעורב בתאונת עבודה, וכבר קרו מקרים של עובדים שהחליקו במשרד והפכו לנכים, לא עלינו.

לכן, למרות שהסבירות לתאונת עבודה גדלה כשמדובר בעיסוקים מסוכנים יותר ועל אף שתוצאות תאונת עבודה עלולות להיות חמורות יותר ככל שהעיסוק מסוכן יותר, הרי שעדיין תאונת עבודה יכולה לקרות לכולם ולשבש את שגרת החיים.

לפתע, נקטע מקור הפרנסה, ההכנסה שנועדה לכסות את ההתחייבויות נגדעת, כל זאת בשעה שהחיים נמשכים כרגיל ויש צורך להמשיך ולשלם את החשבונות השוטפים שממשיכים להגיע.

לכן, חשוב במקרה של תאונת עבודה להיעזר באנשי מקצוע על מנת לקבל את הכספים המגיעים לנפגע במהירות האפשרית, כדי שלפחות מהבחינה הכלכלית ניתן יהיה לחזור לשגרה כלשהי.

במקרה של תאונת עבודה ישנם שני גורמים מולם ניתן לפעול.

הביטוח הלאומי – זה הגוף הממלכתי שמתפקידו בין היתר לדאוג לכך שהנפגע לא ישאר ללא כל מקור הכנסה במקרה של תאונת עבודה.

המעביד – כשמתרחשת תאונת עבודה במקום עבודה, ניתן בדרך כלל לייחס אותה ואת תוצאותיה למעביד שלא דאג לסביבת עבודה בטוחה, לציוד ראוי, להדרכה מתאימה.

קבלת פיצוי מהמוסד לביטוח לאומי איננה שוללת את הזכות לקבל פיצוי גם מהמעביד אם הוא אחראי לפגיעה. המוסד לביטוח לאומי כפוף להוראות החוק ויש נזקים והפסדים שאיננו מטפל בהם ולכן בהחלט ניתן לתבוע את המעביד אם הוא אחראי לפגיעה, בגין סעיפים שונים ומשונים.

מאחר שמדובר בנושא קריטי שלעיתים יש לו השלכות למשך עשרות שנים, חשוב להתייעץ עם בעל מקצוע ולקבל עזרתו.

עורך דין ביטוח לאומי מומחה בהגשת תביעות למוסד לביטוח לאומי בשמם של נפגעי תאונות עבודה ולא רק. הוא מכיר את הנהלים, יודע להתמודד עם הועדות ולהגיש ערר בעת הצורך וקבלת סיוע ממנו תשפר את סיכויי הצלחת ההליכים מול המוסד לביטוח לאומי.

עורך דין תאונות עבודה מומחה בטיפול בנפגעי תאונות עבודה ויוכל לסייע בטיפול הן מול המוסד לביטוח לאומי והן מול המעביד.

שכירת שירותי עורך דין בשלב מוקדם ככל הניתן, תזרז את התהליך ותשפר את סיכויי ההצלחה.